Urządzenie Petratto SAB 100 do oprawy zintegrowanej w Olsztyńskich Zakładach Graficznych

17 October 2016

W sierpniu b.r. firma SCORPIO dokonała instalacji urządzenia SAB 100 do produkcji okładek do oprawy zintegrowanej oraz ze skrzydełkiem firmy Petratto. Inwestycji dokonały Olsztyńskie Zakłady Graficzne, jedna z wiodących drukarni dziełowych w Polsce.

Zakupione urządzenie to wersja SAB 100 M, realizujące oprawę zintegrowaną w dwóch przelotach. Jest to modułowe rozwiązanie, wyposażone w podwójną sekcję bigującą z 2 wałkami każda, pompę klejową z 2 głowicami na klej hot-melt i zespół podwójnego złamu okładek, który może być też wykorzystany do produkcji okładek ze skrzydełkami. SAB 100 obsługuje formaty arkuszy od 200 x 150 mm do 1000 x 800 mm i gramatury od 60 do 500 g/m2(na bigowaniu) i od 120 do 500 g/m2 (na złamywaniu). 

Maszyna obsługiwana jest z automatycznego panelu sterującego, który umożliwia operatorowi ustawianie takich parametrów jak: prędkość produkcji, formaty prac, parametry klejenia (punktowe czy ciągłe, szerokość linii klejowej, punkt startu i końca klejenia). Modułowa konstrukcja umożliwia docelowo rozbudowanie urządzenia do wersji C, pozwalającej realizować oprawy w jednym przelocie. Można je także doposażyć w opcję fly-cut do obcinania w locie narożników.   

Olsztyńskie Zakłady Graficzne to kolejny na rynku polskim użytkownik systemu SAB 100, który zdecydował się na zautomatyzowanie produkcji w zakresie nietypowych opraw. Inwestycja ta jest jednocześnie elementem długofalowego rozwoju firmy, która niedawno obchodziła 70-lecie działalności.  Historia drukarni sięga 1945 roku, kiedy to przystąpiono do organizacji pierwszej w Olsztynie drukarni państwowej. W 2010, po latach istnienia jako spółka skarbu państwa, 85% udziałów w drukarni przejęła Grupa Kapitałowa Kompap, w strukturach której OZGraf jako spółka akcyjna pozostaje do dziś. Ostatnie lata to czas różnych inwestycji maszynowych, których urządzenie Petratto SAB 100 jest najświeższym przykładem. Olsztyńskie Zakłady Graficzne specjalizują się w produkcji książek w oprawie złożonej szytej i bezszwowej, albumów, wydawnictw encyklopedycznych i podręczników szkolnych, których łączny udział w portfolio firmy sięga 95%. 

Włoska firma Petratto działa na rynku poligraficznym, podobnie jak OZGraf, od ponad 70 lat, specjalizując się w produkcji modułowych maszyn do nietypowych produkcji introligatorskich, dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań klientów. W jej porfolio wchodzą, obok wspomnianych maszyn z rodziny SAB także bigówko-falcerki, składarko-sklejarki,  urządzenia szyjące i wycinające, pozwalające na realizację obok typowych akcydensów i opraw także takich prac, jak: koperty, opakowania, kieszonki czy teczki.