SCORPIO wśród sygnatariuszy porozumienia o współpracy z ZSP w Łodzi.

12 Czerwiec 2017

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi, z okazji Dni Doradztwa Zawodowego, odbyło się spotkanie pracodawców z branży poligraficznej z przedstawicielami i uczniami szkoły, władzami miasta Łodzi, Ośrodka Doradztwa Zawodowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Celem spotkania było m.in. podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy pracodawcami a Zespołem Szkół Poligraficznych w Łodzi, którego celem jest zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz kształcenia zawodowego w branży poligraficznej, dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Porozumienie parafowali: Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych Irena Maszke,  Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela oraz przedstawiciele wiodących pracodawców branżowych w regionie łódzkim: Ilona Wzgarda, Dyrektor Zarządzający August Faller Sp. z o.o., Tomasz Stańczyk,  Prezes Zarządu SCORPIO Sp. z o.o. i Mateusz Targalski, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Stora Enso Polska S.A. w Łodzi.

Współpraca pomiędzy Stronami porozumienia będzie realizowana w szczególności poprzez: motywowanie uczniów do podnoszenia swej wiedzy i umiejętności, organizowania praktycznej nauki zawodu, czy też współdziałanie w zakresie doskonalenia podstaw programowych.