Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi

20 Listopad 2017

16 listopada br. Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi świętował Jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w siedzibie szkoły zorganizowano uroczystość, w której wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości, reprezentujących m.in. władze miasta Łodzi, przedstawicieli kuratorium i oświaty, organizacji branżowych, licznych absolwentów i współpracowników szkoły, oraz przedstawicieli drukarni i firm handlowych, współpracujących ściśle ze szkołą, w tym także z firmy SCORPIO.

Historia popularnego „Poligrafika” sięga 1 września 1947 roku, kiedy to z inicjatywy Centralnego Związku Papierniczego zostaje otwarte w Łodzi, jedyne w Polsce Gimnazjum Przemysłowe Przetwórczo– Papiernicze. Początkowo Szkoła działała w centrum Łodzi, przy ul. Ludwika Zamenhofa 10, a warsztaty odbywały się przy ul. Piotrkowskiej 135. W obecnej siedzibie przy ul. Edwarda 41 działa od marca 1963 roku.

Szkoła wielokrotnie zmieniała swój zakres działalności, obejmując z czasem nie tylko szkołę zawodową, ale także technikum, liceum, studium policealne, ośrodek dokształcania osobowego. Swoją obecną nazwę: Zespół Szkół Poligraficznych placówka przyjęła w lutym 2014 r. O randze i skali działania „Poligrafika” niech świadczy fakt, że w roku szkolnym 2017/2018 kształci się w nim 184 uczniów w 6 zawodach poligraficznych.

Chcąc pogratulować i zarazem podziękować Szkole za wkład w kształcenie pokoleń poligrafów, w tym także za licznych absolwentów – obecnych pracowników SCORPIO, przygotowaliśmy pamiątkową statuetkę z efektem druku wypukłego oraz fakturowanej powierzchni. Pamiątkę na ręce Pani Dyrektor ZSP Ireny Maszke złożył Prezes SCORPIO – Tomasz Stańczyk.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów w kształceniu kolejnych kadr poligrafów!