Powrót do listy

Materiały pomocnicze

Z uwagi na różnorodność farb tampondrukowych i podłoży, na które są aplikowane, ważną rolę w ich zastosowaniu stanowią także odpowiednie dodatki, typu: rozcieńczalniki, utwardzacze, polepszacze przyczepności, opóźniacze. Wspólnie z producentem oferujemy szeroką gamę tych środków chemicznych, aktywnie wspierając klientów w ich właściwym doborze.

 

Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki są odpowiedzialne za nadanie farbie konsystencji optymalnej do druku. Dodanie rozcieńczalnika do farby wpływa na jej lepkość i łatwość jej przenoszenia z tamponu na zadrukowywaną  powierzchnię, ale co warto podkreślić, ma też szczególny wpływ na szybkość schnięcia. Obok standardowych produktów z serii VD, VD-HCF, VDL 1015, VDN-K , dostępne są także rozcieńczalniki przyspieszające, bądź opóźniające proces schnięcia.

 

Opóźniacze

Opóźniacz to tzw. "wolny" rozcieńczalnik stosowany do wydłużenia czasu schnięcia farby, bez jednoczesnego wpływu na jej lepkość. Może też być pomocny przy zadrukach dużych powierzchni i podczas użytkowania tamponiarek z system otwartym. W ofercie dostępne są 3 rodzaje opóźniaczy (VZ, VZ 380, VZ-K), dostosowane do określonych typów farb.

 

Utwardzacze

Utwardzacz jest dodawany do farb 2-komponentowych w celu nadania im lepszej trwałości. W praktyce utwardzacz reaguje z pozostałością składnika wiążącego farbę, zwiększając jej przyczepność do zadrukowywanego podłoża. W ofercie dostępne są utwardzacze z serii BH, BH-N, LMN 1 i LMN 3, w opakowaniach litrowych, a wybrane rodzaje także w tubach.

 

Ulepszacze przyczepności

W celu zwiększenia adhezji do podłoży poliolefinowych typu polietylen (PE), czy polipropylen (PP) materiał dedykowany pod zadruk musi być powierzchniowo aktywowany. Może się to odbywać przy użyciu procesów obróbki wstępnej typu koronizacja czy aktywacja plazmowa, przeprowadzonych bezpośrednio przed drukiem, ale można też zastosować ulepszacz przyczepności PPO, bądź modyfikator przyczepności PP-1 czy HV-G , które pozwolą pominąć procesy aktywacyjne.