O firme

 

Spoločnosť  Scorpio Slovensko, s.r.o. bola založená v polovici roku 2006 ako dcérska firma Scorpio Sp. z o.o.,  vedúceho poľského distribútora polygrafických materiálov, strojov a zariadení pre polygrafiu.
Scorpio Slovensko, s.r.o. využíva dlhoročné skúsenosti svojej materskej firmy, ktorá je činná v Poľsku od roku 1990 s ročnými obratmi cez 15 mil. USD a 80 pracovníkmi, z ktorých je viac ako polovica odborných vysokošpecializovaných technicko-obchodných kádrov.

Firma Scorpio Slovensko, s.r.o. začala svoje aktivity distribúciou fotopolymérnych tlačových platní Flint Group (predtým BASF) a zariadení na ich spracovanie.

V priebehu ďalších rokov sa v súlade s potrebami  zákazníkov a požiadavkami trhu ponuka spoločnosti  rozšírila o riešenia z iných oblastí polygrafie: knihárske stroje  a materiály, materiály pre ofsetovú tlač, stroje a zariadenia pre digitálnu tlač. 
Skladové priestory so spotrebným materiálom v Bratislave umožňujú promptne reagovať na požiadavky zákazníkov na celom území Slovenska. Servisné a poradenské oddelenie  poskytuje záručný a pozáručný servis na ponúkané stroje a zariadenia.

Ponuka Scorpio Sp. z o.o. zahŕňa cez 2000 sortimentných položiek dodávanými približne 30 spoločnosťami z Európy, USA a Ázie. Produkty sú zaradené do štyroch skupín podľa rôznych výrobných technológií:

  • oddelenie ofsetovej tlače
  • oddelenie knihárskeho spracovania
  • oddelenie flexografie a kníhtlače
  • oddelenie tampónovej tlače
  • oddelenie digitálnej tlače

Viac  o ponuke Scorpio Sp. z o.o. na strane www.scorpio.com.pl