Späť na zoznam

nyloprint® Combination CW 35x50

Systém na spracovanie platní je dostupný ako samostatné zariadenia alebo ako zostava. Každé zariadenie je vybavené ovládacím panelom s digitálnym displejom. Vymývacia jednotka obsahuje plyše a nastaviteľnú oscilujúcu platňu, na ktorú sa upevňuje tlačová forma.  Adhézna platňa je určená pre upevnenie platne s fóliovou podložkou a magnetická plaňa pre platne s kovovou podložkou.

Maximálny formát platne: 350 x 500 mm.