Späť na zoznam

CLOUDFLOW - Innowacyjna platforma workflow

firmy Hybrid Software je inovatívna platforma workflow pre  organizáciu a prípravu súborov pre tlač, ktorá umožňuje optimalizovať výrobné procesy v oblasti priemyselnej grafiky. Vďaka svojej rozšíriteľnej a modulárnej konštrukcii môže ľubovoľne pridávať a kombinovať rôzne moduly.

 

Charakteristické črty:

  • rýchly a intuitívny softvér
  • práca na natívnych súboroch vo formáte PDF
  • zadávanie objednávok, prenos a akceptácia práv softproof pomocou HTML5          (on-line)  
  • automatický trapping, generovanie čiarových kódov, transformácia objektov, mapovanie separácií a.i.
  • možnosť zlúčenia všetkých systémov, databáz, predtlačovej prípravy a výstupných zariadení do spoločnej štruktúry

 

  WORKSPACE

Aplikácia CLOUDFLOW pre management toku výrobných procesov. Poskytuje plne automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi a dodávateľmi, sprístupňuje im personalizované webové stránky a umožňuje nastaviť poradie operácií a vykonať ďalšie činnosti so súbormi.

PROOFSCOPE

Dohliada a poskytuje možnosť náhľadu softproof-ov alebo grafických súborov vo formáte PDF a TIFF za účelom ich kontroly pred tlačou.

 

  PACKZFLOW

Umožňuje automatizáciu procesu prípravy tlače. Redukcia účasti operátora výrazne znižuje počet chýb, šetrí čas a znižuje náklady. Je dokonalým riešením pre opakované zákazky.

  PRINTPLANNER

Umožní vytvoriť layouty a ozdobné šablóny. Riešenie je odporúčané pre rýchlu a efektívnu tvorbu rozloženia grafiky. Zabezpečuje presný odhad a plánovanie jednotlivých a opakovaných zákaziek pre každý proces tlače.

PATCHPLANNER

Optimalizuje proces zhotovenia tlačovej formy. Vďaka jednoduchému prehliadaču užívateľského rozhrania môžete ľahko vybrať a zostaviť platne alebo časť platní na jednom veľkom hárku.

RIP

RIP modul používa osvedčené riešenie Harlequin RIP Global Graphics s plnou kontrolou procesu rastrovania.

FACELIFTTM

Automatizuje prácu, umožňuje tvorbu job tickets a spravuje prichádzajúce súbory obsahujúce job tickets.

 

ORCHESTRATOR

Automatizuje obchodné procesy a dáta. Kombináciou všetkých systémov, zariadení a databáz uľahčuje výmenu dát medzi rôznymi zdrojmi a zabezpečuje pripojenie so systémami staršieho typu.