Späť na zoznam

nyloflex® ACE / nyloflex® ACE D

Rýchla a presná – používa sa pre vysokokvalitnú rastrovú tlač

  • tvrdá flexografická platňa, ideálna pre tlač flexibilných obalov
  • poskytuje vynikajúce výsledky v tlači na plastovú fóliu, hliníkovú fóliu a natierané papiere
  • určená pre vysoké náklady
  • dokonalá kvalita s minimálnym nárastom tónových hodnôt
  • vhodná pre tlač s vodou riediteľnými a alkoholovými farbami a podmienečne aj UV farbami
  • digitálna a klasická tlačová forma je určená pre tlač flexibilných obalov, etikiet a tlač  lepenky-preprint
  • nyloflex® ACE Digital ponúka ďalšie výhody digitálneho spracovania