Späť na zoznam

nyloprint® Combination CW 50x70

Systém na spracovanie platní je dostupný ako samostatné zariadenia alebo ako zostava. Každé zariadenie obsahuje panel s digitálnym displejom. Vymývacia jednotka je vybavená plyšmi a nastavieľnou oscilujúcou platňou, na ktorú sa upevňuje tlačová forma. Adhézna platňa je určená pre upevnenie platne s fóliovou podložkou a magnetická plaňa pre platne s kovovou podložkou.

Maximálny formát platne: 500 x 700 mm.