Späť na zoznam

nyloflex® Seal F | nyloflex® Seal F D

Platňa na polyesterovej podložke - unikátna v digitálnej technológii

  • špeciálne použitie pre zušľachtenie tlače na hárkových ofsetových strojoch s flexografickým modulom alebo na samostatných lakovacích strojoch
  • na parciálne lakovanie alebo lakovanie plných plôch  natieraných papierov a kartónov
  • veľká stabilnosť pri práci s lakmi a UV-farbami
  • vysoká rozmerová stálosť vďaka stabilnej nosnej fólii
  • digitálna a konvenčná platňa
  • nyloflex® Seal F D ponúka ďalšie výhody digitálneho spracovania