Späť na zoznam

nyloflex® Flowline Digital Washer FIII

W Plne automatizovaný systém vymývania, preplachovania, dočistenia a vstupného sušenia fotopolymérnych platní. Optimálne výsledky vymývania dosiahneme pomocou systému merania koncentrácie vymývacieho roztoku a kontroly teploty vymývania. Výška kief a rýchlosť vymývania sa nastavuje automaticky podľa zadanej hrúbky platní.

 Maximálny formát platne: 1020 - 1200 mm