Späť na zoznam

nyloflex® Dryer FIV

Sušiace zariadenie je vybavené 6 zásuvkami a dvoma nezávislými sekciami sušenia. Vysko účinný sysém odvádzania výparov zabraňuje ich úniku do ovzdušia aj v prípade otvorenia niektorej zo zásuviek.

Maximálny formát platne: 1250 x 1600 mm.