Späť na zoznam

nyloflex® Combi FII

Zariadenie je určené na komplexné zhotovenie fotopolymérnych platní so zabudovaným systémom merania teploty vymývacieho roztoku, 4 sušiacimi zásuvkami a účinným systémom odvádzania výparov. Montáž fotopolymérnych platní sa vykonáva pomocou samolepiacej upínacej platne bez potreby vysekávania otvorov na tlačovej platni a bez materiálnych strát.

Maximálny formát platne: 810 x 660 mm