Späť na zoznam

Automat na zhotovenie knižných dosiek AFM 450A / AFM-540A / AFM-600A

  • Pneumatický systém podávania
  • Vzdialenosť medzi stohovačom a stolom je nastaviteľná
  • Novo naprojektovaná medená záchytka umožňuje zabrániť stáčaniu papiera
  • Ultrazvukové testovanie zdvojeného hárku prichádzajúceho do stroja
  • Stôl na podávanie lepenky je riadený lineárnym vedením  a krokový motor zabezpečuje presnosť a rýchlosť práce
  • Stôl na podávanie lepenky je vybavený senzorom, ktorý zastaví stroj, ak sa v zásobníku nenachádza lepenka
  • Dopravný pás je vybavený savkami na zabránenie kĺzaniu papiera
  • Systém podávania a umiestnenia papiera využíva fotoelektrické kontrolné zariadenie na presné umiestnenie papiera a lepenky
  • Automatické zahnutie štyroch hrán a rohov pomocou špeciálnych systémov na získanie optimálneho efektu
  • Zariadenie je riadené z počítača, prípadné chyby sú vysvietené na obrazovke monitora

 

 

Horizontal Tabs