Powrót do listy

Systemy do zgrzewania opakowań

Firma Miller Weldmaster jest liderem technologicznym w dziedzinie projektowania i wytwarzania zgrzewarek do materiałów technicznych. Oferuje innowacyjne i niezawodne systemy do zgrzewania opakowań, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi: rolnictwie, budownictwie, branży żywnościowej, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i medycznym.

PS 150

Szybkie, efektywne i precyzyjne urządzenie do zamykania opakowań zgrzewanych od góry

Cechy wyróżniające:

 • cyfrowe sterowanie, pozwalające na szybkie uruchomienie maszyny
 • możliwość ekspresowego przywołania poprzednich ustawień
 • serwomechanizm umożliwiający  synchronizację z liniami do produkcji opakowań
 • możliwość wykonywania różnego typu i rozmiaru zgrzewów
 • precyzyjny system zgrzewający do zgrzewów prostych
 • szybkie nastawy urządzenia
 • brak klejów, lepiszczy i innych spoiw
 • rozwiązanie opatentowane

PS 100

Precyzyjne urządzenie do produkcji opakowań zgrzewanych od dołu

Cechy wyróżniające:

 • możliwość bezzwłocznego rozpoczęcia pracy maszyny za pomocą sterowania cyfrowego
 • serwomechanizm dający możliwość zsynchronizowania urządzenia z niemalże wszystkimi liniami do produkcji opakowań
 • precyzyjny system zgrzewający
 • system zarządzania pozwalający na łatwe przywołanie poprzednich ustawień
 • szybkie nastawy zgrzewarki przy zmianie typu i/lub rozmiaru wykonywanych zgrzewów
 • ciepło, prędkość i nacisk zapewniają mocne połączenie materiałów

PS 400

System do sprawnego zamykania toreb

Cechy wyróżniające:

 • prędkość do 30 m/min
 • możliwość szybkiego uruchomienia maszyny, dzięki cyfrowemu sterowaniu
 • serwomechanizm  umożliwiający synchronizację z liniami do produkcji opakowań
 • system zgrzewający pozwalający na precyzyjne wykonanie zgrzewów
 • system zarządzania pozwalający na łatwe przywołanie poprzednich ustawień
 • szybkie dostosowanie urządzenia do wykonywania różnego typu i rozmiaru zgrzewów
 • rozwiązanie opatentowane

PS 300

Urządzenie do produkcji rękawów

Cechy wyróżniające:

 • prędkość do 30 m/min
 • cyfrowe sterowanie, pozwalające na szybkie uruchomienie maszyny
 • serwomechanizm umożliwiający synchronizację z liniami do produkcji opakowań
 • bezproblemowe przywoływanie wcześniejszych ustawień
 • szybkie dostosowanie urządzenia do różnego rozmiaru i umiejscowienia zgrzewu
 • brak kleju: ograniczenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • rozwiązanie opatentowane

Poziome karty