Powrót do listy

SKY – Urządzenie do produkcji masek włókninowych

SKY firmy Petratto to w pełni zautomatyzowana linia do produkcji maseczek z włókniny, umożliwiająca wykonywanie wszystkich typów ochronnych maseczek włókninowych w rozmiarze 17,5 x 9,5 cm. System ten pozwala na połączenie do 4 warstw materiału, który zgrzewany jest ultradźwiękami za pomocą sonotrond.  

Urządzenie Pettratto SKY dostępne jest w dwóch wariantach - z jedną (SKY1) lub dwoma (SKY2) liniami do wgrzewania pasków bocznych.

Linia składa się:

1. Urządzenie do podawania materiału z rolek

 • 4 odwijaki na poszczególne warstwy materiałów
 • 1 podajnik na metalowy drucik do dopasowywania maseczki

2. Urządzenie do łączenia, ultradźwiękowego zgrzewania warstw i przycinania maski na wymiar

 • Łączenie warstw materiału
 • Wstawianie drucika dla lepszego dopasowania maseczki – długość regulowana
 • Zgrzewanie wzdłużnych krawędzi maski przy użyciu sonotrod
 • Mechaniczne składanie materiału w harmonijkę
 • Ultradźwiękowe zgrzewanie krawędzi poprzecznych (krótszy bok maski)
 • Przycinanie maski do odpowiedniego wymiaru
 • Obrócenie maski o 90

3. Zespół sortujący (dotyczy tylko SKY2)

 • 2 pneumatyczne podajniki, kierujące maseczki do linii 4 i 5
 • jeśli jedna z linii zostanie zatrzymana, druga kontynuuje pracę

4. Jedna lub dwie linie do wgrzewania pasków bocznych (do zakładania na uszy)(4/5)

 • Podawanie pasków do tworzenia wiązań na uszy
 • Cięcie, łączenie i zgrzewanie pasków z maseczką za pomocą ultradźwięków
 • Wydanie gotowych masek

Poziome karty