Powrót do listy

Automatyzacja procesów znakowania

Automatyzacja procesów, także tych związanych z produkcją poligraficzną postępuje coraz szybciej. Potrzeba ciągłego podnoszenia wydajności, braki kadrowe i rosnące koszty pracy, minimalizacja błędów i odpadów to tylko kilka z czynników, dla których firmy dążą do usprawnienia swoich działów produkcji czy logistyki. Jednym z kierunków tego typu działań jest zaadaptowanie robotów współpracujących, tzw. cobotów, do obsługi różnego typu maszyn, a także stanowisk, np. do paletyzacji.

W zakresie automatyzacji procesów drukowania z wykorzystaniem maszyn tampondrukowych oraz stanowisk znakowania laserowego oferujemy integrację działających, bądź nowo planowanych urządzeń z robotami współpracującymi. Odpowiednie rozwiązania dobieramy zależnie od określonych przez klienta potrzeb, takich jak precyzyjne pozycjonowanie detali, odbiór oznakowanych produktów na pole odkładcze, powtarzalne przemieszczanie detali w trybie ciągłym, praca w trudno dostępnym dla operatora miejscu, czy zautomatyzowana obsługa kilku urządzeń jednocześnie.

Poniżej prezentujemy przykłady zintegrowanej pracy cobota z tamponiarką.

 

1. Podawanie detalu pod zadruk i precyzyjne odkładanie do opakowania

2. Pobranie detali ze stosu, precyzyjne podanie pod zadruk dwustronny i odłożenie do stosu w celu doschnięcia nadruku.