Back to list

Sleeve Cleaner - urządzenie do automatycznego mycia tulei drukowych

Sleeve Cleaner 150 firmy AGI jest urządzeniem do automatycznego mycia sleevów (tulei) drukowych wykonanych w technologii in-round. Mycie odbywa się za pośrednictwem trzech szczotek poruszających się ruchem oscylacyjnym, które automatycznie dostosowują się do powierzchni tulei. Nie trzeba znać średnicy sleevu – urządzenie samo ją wykrywa i odpowiednio pozycjonuje szczotki.

Tuleje w pierwszym etapie myte są środkiem chemicznym (solwent), a następnie spłukiwane są wodą. Temperatura solwentu jest kontrolowana. Suszenie odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. Pobór i odpływ środka czyszczącego następuje za pomocą pompy. Urządzenie posiada filtr do solwentu nie przepuszczający farby drukarskiej. Zbiornik na środek czyszczący posiada kółka ułatwiające dokładne czyszczenie.

Bezpieczeństwo pracy zapewnia szereg urządzeń zabezpieczających. Możliwe jest wyposażenie urządzenia w cylinder z powierzchnią adhezyjną do mycia płyt fotopolimerowych.

Horizontal Tabs