Back to list

Planatol FF 60

Klej dyspersyjny w zawiesinie wodnej, bez rozpuszczalników i zmiękczaczy, nie wymaga specjalnego oznaczania.

 

Zastosowanie:

Planatol FF 60 jest klejem samo rozdzielającym przystosowanym do sklejania bloków składek
z papierów chemicznie reagujących (samokopiujących). Klej ten jest rzadką dyspersją wodną na bazie tworzyw sztucznych. Połączenie kartek w obrębie jednej składki następuje poprzez wniknięcie dyspersji klejowej w porowate powierzchnie papieru.

Przerób:

Do użycia ręcznego. Odpowiednio ułożone i równo przycięte zestawy składek należy ułożyć w bloki
i obciążyć ciężarkami lub włożyć do sklejarki. Obciążenie bloku składek lub docisk w sklejarce muszą być tak dobrane aby klej nie wnikał zbyt głęboko pomiędzy kartki papieru. Przed użyciem klej należy mocno wstrząsnąć i potrzebną do wykonania pracy ilość kleju wlać do wcześniej przygotowanego pojemnika. Kleju nie należy rozcieńczać wodą. Nie zużyte resztki kleju nie wolno wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Klej należy nanosić za pomocą miękkiego płaskiego pędzla, poziomo od środka stosu do zewnątrz. Odpowiednie nasycenie klejem brzegów kartek uzyskuje się poprzez wielokrotne smarowanie sklejanego bloku (mokro na mokro) w jednym cyklu pracy. Po całkowitym wyschnięciu (około 90 min.) można cały blok podzielić na mniejsze składki. Dzielenie bloku jest łatwiejsze, gdy po 20 min. schnięcia kleju zostaną zdjęte ciężarki obciążające blok. Suszenie promiennikiem podczerwieni lub gorącym powietrzem powinno nastąpić nie wcześniej jak po 15 min od nałożenia kleju. Przed klejeniem nakładu zaleca się wykonanie prób.
Zabrudzone narzędzia należy myć zimną wodą.

Składowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0oC.
Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Horizontal Tabs