Back to list

Planatol DK A 1020

Klej dyspersyjny, bez plastyfikatorów, nie wymaga specjalnego oznaczenia.

 

Zastosowanie:

Klej specjalny przeznaczony do aplikatorów typu Optimatic Combi-Jet, do klejenia ciągłego przy nanoszeniu kontaktowym i natryskowym.
Przed rozpoczęciem klejenia zaleca się wykonanie testów próbnych dla ustalenia optymalnych warunków klejenia.

Przerób:

Planatol DKA 1020 jest klejem reemulgującym. Zbiornik kleju i urządzenia klejące powinny być regularnie myte zimną wodą w stałych odstępach czasu i zawsze przy dłuższych postojach urządzenia do nanoszenia kleju.
Klej jest przygotowany do natychmiastowego użycia.

Składowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej 0oC.
Zaleca się zużycie kleju w ciągu sześciu miesięcy.

Horizontal Tabs