Back to list

Planamelt HSP

Klej termotopliwy o doskonałej przyczepności, wolny od plastyfikatorów.

Zastosowanie:

 • sklejanie na gorąco w maszynach introligatorskich: broszur, książek telefonicznych, czasopism
 • możliwe wtórne zaokrąglanie
 • do klejenia bloków szytych nićmi
 • w procesach dwuetapowych może być stosowany jako podkład lub wasrstwa wierzchnia (w zależności od temperatury aplikacji)

Dzięki nowej bazie polimerowej Planamelt HSP, przewyższa standardowe kleje EVA (hotmeltowe) gdyż posiada:

 • udoskonaloną przyczepność do krawędzi papieru
 • większą stabilność utleniania, co ułatwia czyszczenie klejownika
 • większą odporność na olej zawarty w farbie drukarskiej
 • znacznie zredukowana intensywność zapachu
 • poprawiona odporność na ciepło i zimno
 • mniejszą gęstość - powoduje to obniżenie zużycia kleju o ok. 20 - 60% (w zależności od podłoża i ustawień maszyny)
 • zmniejszone koszty procesu i składowania

 Przerób:

 Temperatura pracy (mierzona na wałku):

 Jeden strzał, klejenie szytych nićmi bloków 140-170°C

Dwustrzał - podkład 170-180°C

Dwustrzał - wierzch 150-160°C

Temperatura na wałku Spinner powinna być ustawiona o około 10-15°C wyżej niż w klejowniku. Minimalna temperatura w klejowniku to minimum 150°C

Należy pamiętać, że w związku ze zmianą temperatury pracy, inne parametry kleju takie, jak czas otwarcia, lepkość i przyczepność, ulegają zmianie. Długotrwałe ogrzewanie i powtarzanie podgrzewania powoduje żółknięcie, a tym samym doprowadza do bez użyteczności kleju. Dlatego też producent rekomenduje dostosowanie ilości stopionego kleju do dziennego zużycia.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 15 do 25°C. Worków nie można układać wyżej w stosie niż zostały dostarczone aby zapobiec sklejaniu się granulatu.

Horizontal Tabs